pirmdiena, 2013. gada 4. februāris

Svētais Rīgas Jānis

Latviešiem ir pašiem savs svētais
Jānis Pommers, viņš arī Svētais svētmoceklis Rīgas Jānis (dzimis 1876. gada 19. janvārī [v.s. 6. janvārī], miris 1934. gada 12. oktobris) bija Latvijas pareizticīgās baznīcas arhibīskaps. 2001. gadā pareizticīgo baznīca viņu kanonizēja kā svēto. Viņš ir pirmais un vienīgais latvietis starp svētajiem. # # # Janis Pommers, he also saint Martyr Riga’s St.John (born in 1876th on 19th January [Old Style 6th January], died 1934th on October 12) was a Latvian Orthodox Church Archbishop. In 2001, the Orthodox Church canonized him as a saint. He is the first and only Latvian among the saints. # # # Иоанн Поммер, он же и свещенномученик Иоанн Рижский (родился в 1876-м 19 января [по старому стилю 6. января], умер 1934-м 12 октября) был архиепископ Латвийской Православной Церкви. В 2001 году православная церковь канонизировала его как святого. Он первый и единственный латыш среди святых. # # #
Svētais Rīgas Jānis (Pommers). Ikona. Autors - priesteris Aleksandrs Šabeļņiks.